Tomar jonno noy...


Amar adhar jogoter epar-opar. Amar os-poshto haater likha elomelo shur,kobitar.....

Amar harano bikel, meghla akash. Jethay dhushor alo,brishtir nei obokash...

Amar hinomonnotar taarona,othoba kurie pawa shosta vabona...

Amar nirupay drishtir, shikol e badha sriti. Amar shopner dirghosh-shash, ghreenar aakuti....

Er sob-e debo tomay, atota nishthur, bidhata koreni amay....
 
Make a Free Website with Yola.